Вход

Православен календар

Пред плащаницата

 

Скръбно събрание. Печално зрелище. Пред нас лежи Мъртвец, необикновен Мъртвец.

Лежи пред нас Царят на небето и земята, Творецът на цялата вселена.

Той умря за нас. Ние съгрешихме, а Той пострада.

Хората нарушиха Божията заповед, отстъпиха от Бога, а Бог, желаейки да ги привлече със Своята любов, отиде на мъки и умря за тях.

Не можейки Бог да страда и да умре по Своето Божество, затова се въплъти и със Своята човешка природа пострада и умря, не преставайки да бъде Бог. Всичко това Той направи за нас, за да покаже любовта Си към нас.

С каква благодарност към Него трябва да бъдат изпълнени сърцата ни!

Как бихме могли достойно да Му благодарим?

С принесените за Него цветя, запалените свещи? Не отхвърля и тези жертви Господ, но друго иска Той от нас и само при неговото изпълнение ще приеме и останалите ни приношения.

„Синко, дай Ми сърцето си”, казал Бог чрез Свещеното Писание на Стария Завет. Нашето сърце очаква Господ, ето какво сме длъжни да Му подарим. Да обичаме заповедите и учението Му и да ги изпълняваме – ето благодарността за Пострадалия за нас, ето благодарност, приятна и угодна Нему.

Подхождайки да целунем лика на бездиханния Спасител, да вземем твърдо решение да следваме по пътя, указан от Него. А ако се наложи по този път да претърпим несгоди и да изпитаме трудности, Помощник ще ни бъде Сам Христос, Който пострадалите с Него ще възкреси заедно със Себе Си и ще им дарува безкрайни блага в Своето Небесно Царство, с каквито и ние да се сподобим. Амин.

Слова иже во святых отца нашего Иоанна Архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского

Превод: свещ. Божидар Главев

Други статии от същия раздел:

Други статии от същия автор:

module-template4.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти