Вход

Православен календар

Кое стои по-горе – патриотизмът или вярата

 

Писмо до един сръбски патриот, който твърди, че е по-важно да бъдеш честен сърбин, докато вярата е на второ място.

„Няма вече иудеин, ни елин, ... защото всички вие едно сте в Христа Иисуса. Ако пък вие сте Христови, тогава Авраамово семе сте, и по обещание наследници.”

Гал. 3:28-29

И аз това казвам: достатъчно е да бъдеш добър сърбин, следвайки примера на най-добрите и най-славни сърби в редиците на най-видните хора от целия свят през последното хилядолетие. Само че не се решавам да твърдя като теб, че вярата е на второ място. Защото тогава всички сърби ще ме сметнат за лъжец.

Ти ще бъдеш добър сърбин, ако имаш милостивата душа на крал Иоан-Владимир, твърдостта на Стефан Неманя, христолюбието на свети Сава Сръбски, ревността на цар Стефан Милутин, кротостта на Стефан Дечан, смирението на цар Стефан Урош, жертвоготовността на княз Лазар, мъжеството на бан Страхиня, правдолюбието на Марко Кралевич, сърцето на майката на братя Юговичи, верността и добротата на княгиня Милица, състраданието на косовските девици, търпението на пленения раб, прозорливостта на слепите гуслари, мъдростта на сръбските монаси и свещеници, срамежливостта на простите девойки, вдъхновението на народните певци, таланта на народните занаятчии, изтънчеността и търпението на тъкачите и плетачите на дантели, точността на народните разказвачи, умереността и сдържаността на сръбските селяни, сиянието и светлината на сръбските Кръстни слави.

Ала нима всичко това не е в резултат на вярата? Наистина, основание и корен на всичко, което изброих, е Христовата вяра. Ако у теб няма нито една от добродетелите на твоите славни предци, а се наричаш сърбин, то ти си подобен на празна витрина, над която стои името на някоя известна фирма. А това, мисля, не искаме нито ти за себе си, нито аз за теб.

Да кажеш някому: «По-важно е да бъдеш добър сърбин, а вярата идва после» – е все едно да кажеш на овцата - наяж се, но все едно на кое пасбище ще пасеш!

Никой не може да бъде добър сърбин, ако преди това не бъде добър човек. На света не е имало и няма друга сила, която може да направи човека съвършен, освен Христовата вяра.

Затова не търси сръбщина без духовно съдържание. Не си търси за наставник човек без разум, нито за сътрудник - сърбин без вяра.

Това ти пожелавам и с това те приветствам.

Миссионерские письма

Превод: Десислава Главева

Други статии от същия раздел:

module-template14.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти