Вход

Православен календар

За необяснимото страдание

 

Писмо до И.

Вие оплаквате тежката съдба на своята племенница. Пишете, че нейните страдания са необясними за Вас. Нейният мъж, чиновник, се заразил със срамна болест и умрял в болница за душевноболни. Тя се заразила от своя мъж и също попаднала в лудница. Познавайки я като благородна и благочестива жена, удивлявате се, как Всезнаещият Господ е могъл да допусне подобен брак и изобщо такива жестоки страдания да връхлетят това невинно създание.

Ако Вашата сродница действително е благочестива и добра, значи, разбира се, тя страда без вина. Тогава, навярно, трябва да се търси причината за страданията й в греха на нейните родители, защото Всевишният е казал, че прощава вина, престъпление и грях, ала не оставя без наказание, и за вината на бащите наказва децата и децата на децата до трета и четвърта рода (Изх. 34:7).

Вие ще отвърнете на това, както обикновено отвръщат: „Но защо децата да страдат за греховете на родителите?”.

Питам Ви, а как иначе да попречи Господ на хората да вършат грях, ако не наказва децата за греховете на родителите. Нашият народ от опит знае, че децата наистина страдат заради греховете на родителите. Затова и често се чува предупреждението към онзи, който се кани да лъжесвидетелства или да стори друго някое зло: „Помисли за децата си!” Този библейски опит е залегнал и в човешкото законодателство в смисъл, че децата се лишават от имущество при престъпление на родителите им. И от репутацията на родителите в обществото страдат не само децата им, но и внуците, и правнуците. Наскоро имаше подобен случай – един човек искаше да се сгоди за някаква девойка, но когато разбра, че баща й лежи в затвора, отмени годежа.

Все пак не бива да се изпада в отчаяние, защото нищо не е плод на слепия случай. Милостивият Господ може да не накаже детето, ако то истински се покае и викне за прошка към Него - Небесния наш Отец. Майката на св. Фанурий * била зла жена, но синът й не бил застигнат от наказание заради нея. И не само не го застигнало наказание, но дори станал свят, защото постоянно се молел за своята майка.

Молете се и Вие за родителите на Вашата сродница. Когато Господ прощава греховете на умрелите грешници, тогава техните грехове вече не лежат върху плещите на потомците им. В това се и заключава смисълът на църковните молитви за умрелите – да им прости Господ греховете и наказанието за техните грехове да не постигне децата им.

Миссионерские письма

Превод: Десислава Главева

* Св. мъченик Фанурий (паметта му се чества на 27 август/9 септември).

Други статии от същия раздел:

Други статии от същия автор:

module-template4.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти