Вход

Православен календар

Да постим с пост приятен

 

Настъпи време да се приготвим за нашия вечен живот, време за среща с идващия отново на земята Господ.

Църквата призовава всички нас да си спомним, че освен ежедневните грижи и дела, има също и вечен живот, че всички ние сме призвани към това - да живеем вечно.

В какво трябва да се състои нашата подготовка? В очистване на душата и въздържание на плътта. „Бесовският род, - е казал Христос, - се побеждава единствено с пост и молитва”  (срв. Мат. 17:21).

Затова преди всичко е нужна молитва.

Великият пост е с по-дълго богослужение, а в молитвите - постоянно моление за прошка на греховете.

Но освен молитва е нужен и пост. Постът е вид жертва Богу от нашето тяло. Какво значи думата „пост”? Знаем, че „пост” означава и висока длъжност на държавна служба, и място, където стои часови.

Както високият държавен служител, така и часовият, особено часовият на стража, са длъжни да следят всичко ставащо, за да не претърпи някаква вреда това, което им е поверено. Така и нашият пост представлява стоенето на душата на стража.

Постът е щателно следене нищо да не повреди нашата душа. Постът е следене на мислите, пазене на взора от вредни зрелища, слуха – от душевредни разговори, езика – от скверни и празни думи, устата – от неподобаваща храна.

Времето на пост е време, когато цялото наше внимание трябва да бъде насочено към неизбежния за всекиго край на земния живот и неминуемия Страшен Съд.

Постът е преди всичко обуздаване на собствената воля. Часовият, който стои на пост, няма своя воля. Той трябва точно да изпълнява, каквото му е заповядано, да не допуска нищо, което не трябва да се случва, да не пропуска никого, който няма право на това. Така и ние, когато постим, не трябва да постим така, както ни хрумне, а така, както е указано от Църквата. „Ше съградя църквата Си, и портите адови няма да ѝ надделеят” (Мат. 16:18), е казал Христос. Църквата затова е и създадена от Христос на земята, за да води Тя хората от земята на небето.

Слушайте, чеда, Църквата, нейния глас - като гласа Божий, защото Глава ѝ е Синът Божий, а я води Светият Дух! От всекиго се изисква желание да изпълнява това, което Тя е предписала, и старание да го извърши с молитва да му помогне Господ. А който няма сили да изпълни всичко по Устава или не знае как, да се обърне към свещениците, които са поставени да ръководят паството по пътя към спасението.

Слова иже во святых отца нашего Иоанна Архиепископа Шанхайского и Санфранциского

Превод: Десислава Главева

Други статии от същия автор:

module-template3.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти