Вход

Православен календар

„На пасбището на горното Царство стадо, отче, си възпитал, и с жезъла на догматите като зверове си прогонил ересите, възпявайки: „Благословен Си, Боже на отците ни!”

Втори канон на утренята, 7 песен, тропар
Неделя 4-та на Великия пост. Преп. Иоан Лествичник

Проповед в Неделя на Закхея

 

1402210118

Богатият и успял в живота Закхей пожелал да допълни своето земно щастие, като види, макар и качвайки се на високо дърво, Господа. И той видял Господа и Господ видял него и като посетил дома му, донесъл му спасение. Вярно, че без Бога и без спасението няма на земята истинско благополучие. Чудно нещо би бил човек, който намира на земята благополучие без спасение и без увереността, че той и на онзи свят ще благоденства. Ако би ти се наложило дори всичко земно да загубиш: и богатство, и слава, и  чест; но ако си уверен, че Господ ще те възнагради с небесно богатство, с небесна слава и чест, то нима е разумно да скърбиш и да се съкрушаваш за загубата на земното богатство?

Ако званието, славата, честта и разкошът те изоставят поради превратностите на земния живот, то всичко това няма да убие твоя дух, защото ти имаш опора в Бога. Бог всичко ще възвърне, всичко ще възнагради, ще ти даде всичко в свое време, ако ти си човек благочестив и набожен. Човек неуверен в своето спасение, живеещ без Бога, е също като кораб носен от бурите по вълните на морето без щурвал и без котва.

Гледаш: един загубил всички земни съкровища поради неудачен поврат на съдбата, останал без пукнат грош и преминал от висок палат в землянка; друг заемал висока длъжност, управлявал важни дела и дейности, бил обкичен с кръстове и ордени от сребро и злато, но се препънал и паднал и сега завършва живота си в забрава и нищета. Трети пирувал, веселил се и познавал само разкоша, но заболял и всичко пропаднало. А ти живей в общение с Бога, знай само молитвата към Бога и помощта към ближния и, повярвай, че дори да те прегъне скръб, няма да те преломи. Бог сам ще ти даде утеха като на праведния Иов.

Още по-зле постъпва онзи, който за да помогне в беда, си служи с греховно действие, защото това значи да предаваш себе си и своите дела на волята на дявола, това не води до нищо добро, а хвърля човека в най-дълбока пропаст.

Закхей седи на дървото и гледа Христа. Гледай и ти Христа, който и да си – богат или беден, велможа или прост човек – чети Божественото Писание, ходи в Божията църква и тогава ще постигнеш пълно щастие, тогава няма да се поколебаеш навеки, защото Бог ще ти бъде помощник и твоя опора.

Чудното е, че истински благочестивият човек, колкото и да е нещастен, колкото и да е беден, никога и по никакъв повод не ще нарече себе си жалък или нещастен. „Единствено дяволът е беден, жалък и нещастен” – отговаря той на твоите състрадателни слова, – а що се отнася до мен: слава Богу!” Всички такива бедняци, които виждаме и знаем, ако те са благочестиви, винаги изглеждат весели и доволни. И наистина как да не съжалиш и да не поскърбиш за онзи, който стене от пресищане, реве от пиянство, ходи като сомнамбул заради разкоша, от голямото си богатство изпада в разврат, от великата си гордост не вижда пред себе си бедния си събрат, поради нечистата си съвест не гледа човека в очите? Ето такива и подобни на тях са нещастни люде!

А ти бъди беден, бъди нисък на ръст като Закхей, дръж се здраво за дървото на благочестието и няма да се побоиш от нищо на света, няма да пострадаш от нищо и от никого. Знай светото Евангелие, знай Божията църква, по-често беседвай с Бога в молитва, давай по възможност милостиня, не давай воля на страстите си и не се предоверявай на никакво земно благополучие. Тогава ти тихо и мирно ще си отидеш от този свят и ще посрещнеш смъртта. Благочестивата душа от нищо и от никого не се бои, а грешната и там се бои, където изобщо няма страх. Който се старае да знае и вижда Бога, него и Бог ще знае и вижда; а който не се старае да знае Бога, от такъв и Бог се отвръща и ще се отвърне завинаги.

Господи, не отвръщай лицето Си от нас – от любещите Те и молещите Ти се! Амин.

Простые и краткие поучения. Том 3

Превод: прот. Божидар Главев

Други статии от същия раздел:

module-template4.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти