Вход

Православен календар

Неделя 7-ма, след Пасха, на светите отци от Първи Вселенски събор

 

3105201814

„Не за цял свят се моля, а за тях, които си Ми дал, защото са Твои” (Иоан 17:9).

Какво значи това, дето Господ не се моли за целия свят, а само за Своите ученици? Неговите ученици са добрата почва, на която Небесният Сеяч е посял Своето носещо спасение семе. Това е тази нива, която Сеячът сам е обработил и засял и първо за нея се моли Той.

Господ прави така, първо, за да ни научи да се молим на Бог със смирение и то само за едното потребно; и второ, защото характерът на Неговото дело е по-скоро органичен, отколкото механичен. Посред дивите поля на този свят Той е оградил една малка нивица и на нея е посял Своето отбрано облагородено семе. Когато това семе произрасте и даде плод, тогава тази нива ще се разшири и семето ще се сее нататък.

Нима не е съвсем естествено Трудещият се да се моли Богу само за заградената и обработена нива, а не за цялото диво поле? Мнозина суетни реформатори през историята на света са си мислели, че с прилагането на своите теории ще променят и ощастливят наведнъж целия човешки род и са се обръщали към цялото човечество. Но техните теоретични модели бързо са се оказвали по-леки от нищото, пукайки се като сапунени мехури и оставяйки света след себе си потънал в още по-голяма мъка.

В своето начало делото на Господ Иисус Христос е незначително и незабележимо точно както посятото синапово зърно, което, като израсте и стане дърво, никакви ветрове не могат да разклатят. И ако се случи земетресение, то ще разруши най-вече кулите, имащи механичен строеж, но нищо няма да стори на дърветата.

Впрочем Господ се е молил на Своя Отец не само за учениците Си, но както се вижда от евангелския текст по-нататък, и за тези, които повярват в Него по техните думи. Но това пак не е молитва за цялото диво поле на този свят, а само за разширилата се вече нива, на която учениците са посяли отбраното и облагородено семе на Евангелието.

Из Јеванђеље о молитви Господа Спаситеља за нас. Недеља шеста по Васкрсу.

Превод: прот. Божидар Главев

Други статии от същия раздел:

Други статии от същия автор:

module-template6.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти