Вход

Православен календар

Слово за Първа Неделя на Великия пост – Православна

 

1703191609Тържество на Православието

Великият пост и цялото негово богослужение са обединени от мисълта да се подготвим за светата Пасха и с чисто сърце да посрещнем Възкръсналия Христос.

Защо трябва да се готвим така? Какво представлява Пасха?

Пасха е вкусване на райската радост! В какво се състои тази радост? В това да видим Бога и Неговата слава! Църквата обича славата Господня! Когато тя празнува Тържеството на Православието, тя празнува деня, когато е възстановено почитанието на иконите.

Иконата е напомняне за Богочовека Христос на земята. Иконите на светиите са напомняне за всички, които са вървели след Христа, които са Му били верни и предани, които са горели от любов към Него. Почитанието на светите икони е почитание на славата Господня: който се радва на славата Божия и на всичко, което му напомня за нея в този живот, той и в бъдещия век ще се радва. Който в живота се е стремял към Бога, той с радост ще се устреми към Него, когато на Страшния Съд чуе словото: «Дойдете вие, благословените».

Всички, които не умеят да се радват на Божията слава, всички, в които божественият свят и законите му предизвикват недоволство, които обичат мрака или полумрака и не обичат светлината, няма да се отзоват на призива «дойдете при Мене». Те ще се отдръпнат с възмущение и недоволство, със завист и озлобление към смирените и кротките, които ще тръгнат към светлината; ще се отдръпнат от Самия Бог, Когото ще започнат да обвиняват за състоянието, в което се намират; в озлобление към самите себе си, с нежелание, но все пак те ще признаят своята вина. Такова състояние е и истинското мъчение.

Началото на ада е още тук на земята. Така също и раят започва в душата на човека още през земния живот. Съприкосновение с Божественото имаме в деня на Светлото Христово Възкресение и когато достойно се причащаваме.

А за изповедта трябва да се подготвим. Трябва да извадим всичката зараза, защото ако оставим и една частица дори, ще започне загнояване.

Трябва да се молим за покаяние и за радостта от очистването, за да може лъч светлина да докосне душата и тя да заобича светлината. Трябва да се молим, за да посрещнем с чисто сърце Възкръсналия Христос, и макар и в малка степен да вкусим тогава радостта от Небесното Царство.

Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский, Слова и проповеди.

Превод: Десислава Главева

Други статии от същия раздел:

Други статии от същия автор:

module-template9.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти