Вход

Православен календар

Христос Воскресе!

 

0804181601

Възкръсна Иисус от гроба, както предрече.

Господ възкръсна… Запечатаният гроб не удържа Христос, поставените на входа воини не успяха да Му преградят пътя.

Възкръсна, както предрече. Каквото каза, това и изпълни. Няма сила, която може да надвие Господа, няма власт, която може да попречи на Христос да изпълни Своята воля.

Самсон някога позволи да го вържат, като се смееше в сърцето си над своите врагове (Съд. 15:13). Но след това, като се изпълни с Духа Господен, разкъса оковите и порази неприятелите си.

Така и Господ даде на смъртта да Го свърже, но после като разкъса оковите й, съкруши адовите порти.

Ликуваха Христовите врагове, мислеха, че Него вече Го няма.

Но стана като от сън Господ и разруши заговорите на Своите врагове. Възкръсна жив Този, Когото смятаха за мъртъв. Яви се нетленен Този, който беше запечатан в гроба.

Възкръсна Иисус и ни даде вечен живот и велика милост.

Източникът на живота, Победителят на смъртта, със Своето Възкресение открива пътя към Общото Възкресение.

Със ставането си от мъртвите Той дава вечен живот на човечеството.

Иисус ни дава велика милост – прощаване на греховете, освобождаване от робството на дявола, сили за изкореняване на пороците и слабостите.

Дойдете, ползвайте се от милостта, приемайте Христовите дарове.

Ето я съкровищницата на Господните дарове – Новият Сион – Светата Църква.

В нея са всички духовни богатства, които се дават на верните. Тя щедро раздава дарове на своите чеда, като просвещава техните умове, очиства чувствата им, укрепява волята им.

Дойдете да се насладим на пира на Вярата!

Не оскъдняват съкровищата на Църквата и няма сила, която би могла да й ги отнеме.

Господ допуска понякога Църквата Му да претърпи напасти, но и тогава сияе тя със своята благодатна светлина!

„Аз съм с вас, казва Господ, през всички дни до свършека на света.“

И независимо от това дали заедно с нея се наслаждаваме на мир в благоприятните години или търпим заедно с нея гонения в лоши дни, незримата Светлина просвещава душите на верните.

А във време, угодно на Господа, Той явява Своята сила, пред която не могат да устоят гонителите на Църквата. Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му!

През всички дни до свършека на света с нас е Възкръсналият, а най-вече в дните на Светата Пасха!

Да забравим временната печал, да предвкусим вечната радост на Царството Христово!

„Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него!“

Христос Воскресе!

Пасха, 1938 г.

Слова иже во святых
отца нашего Иоанна Архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского.

Превод: Даниела Димитрова

Други статии от същия автор:

module-template3.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти