Вход

Православен календар

Отговор на стареца на въпрос на философите

 

0402191440

„Ето ви предмет за вашата философия.”

Двама философи дошли веднъж при стареца и помолили да им каже назидателно слово, но старецът мълчал.

– А защо не ни отговаряш, отче? – попитали философите.

– Че вие сте философи, т.е. любослови, това зная, но в същото време ви уверявам, че вие съвсем не сте философи. Докога ще се учите да говорите – вие, никога незнаещите, как и за какво да говорите? Ето ви предмет за вашата философия – да размишлявате постоянно за смъртта. И спасявайте се с безмълвие и тишина.

***

Отговор на авва Орент на Синайската планина

„Изправете това, което сте извратили.”

Отците на същото това място ни разказаха за авва Орент. „Веднъж в неделя той влязъл в църква, съблякъл дрехата си и я облякъл с кожата навън. Когато застанал при певците, започнали да му говорят:

– Старче, защо си дошъл в такъв вид? Ами че ти ни безчестиш пред чуждите.

– Вие извратихте Синай и никой нищо не ви казва, а мене укорявате за това, че съм обърнал дрехата си. Хайде, изправете това, което сте извратили, и аз ще изправя това, което съм обърнал.”

***

Плодовете на ересите

Разколите и ересите водят към отслабване на любовта.”

Вразумявайки ни веднъж, старецът ни каза: „Разколите и ересите в св. Църква водят към отслабване на любовта към Бога и към ближния.”

Бележка. Уви! Историята потвърждава тази печална истина...

Блажени Иоан Мосх, Духовни полета (Луг Духовен, Лимонар или Синайски патерик). София, СИ, 1993.

module-template1.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти