Вход

Православен календар

Относно подготовката за вечността

 

2101191836

Вчера имах удоволствието да получа Вашето писмо чрез полковник X. Сърдечно Ви благодаря, че сте си спомнили за мен. Бях сигурен, че сте ме забравили и трябваше да дойде Вашето писмо за да ме разубеди и то точно в тези дни, когато за минутка си помислих противното.

Милостивият Господ да благослови Вас и Вашия син. Един друг се утешавайте. Словото Божие да бъде Ваш ръководител. То постоянно напомня на земния странник за неговото вечно отечество. То е Небесна песен, която непрестанно напомня за Небето на изгонения от Небето.

Ако не обръщаме внимание на Словото Божие, то лесно можем да се измамим, приемайки земята за вечно живелище и употребявайки всичките сили на душата и тялото само за земното, а после внезапно и неочаквано, по призива на Всесилния Бог, да се окажем във вечността, докато сме били заети изключително и само с временното, без да сме сторили нищо за вечността, тоест за блажената вечност.

По милостта Божия аз живея доста спокойно, но лечението с вода е много тежко поради застарялостта на болестта ми. Ала за всичко слава Богу. Завършвам това писмо с прекрасната молитва: „Сами себе си и един другиго, и целия си живот на Христа Бога да предадем”.

Ваш покорен слуга Игнатий, епископ Кавказки и Черноморски

8 февруари 1860 г.

Святитель Игнатий Брянчанинов, Письма к мирянам.

Превод: Десислава Главева

Други статии от същия автор:

module-template5.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти