Вход

Православен календар

С търпението си спасявайте душите си

 

 

„И ще бъдете мразени от всички, заради Моето име” (Лук. 21:17). Който приеме в себе си дори малко от духа на този свят, той охладнява към християнството и неговите изисквания. Неговото равнодушие преминава в неприязън, когато дълго време в човека остават несъзнателно откъслеци от прихванати оттук-оттам лъжливи учения.

Духът на този свят с неговите лъжливи учения е дух противен на Христа: той е антихристов; неговото разрастване представлява разрастване на враждебните отношения към християнското изповедание и към християнските правила за живот.

Като че около нас става нещо подобно. Сега навсякъде е тръгнал един тих ропот, но няма да е чудно, ако скоро започне да се случва предсказаното от Господа: „ще турят ръце на вас и ще ви изгонят… ще бъдете предадени… и някои от вас ще умъртвят” (Лук. 21:12, 16).

Антихристовият дух е все същият. Каквото е било в началото, това ще бъде и сега, може би под друга форма, но значението ще е същото. Какво да правим? – „С търпението си спасявайте душите си” (Лк. 21:19). Тоест търпи с твърдо слово на изповедание и истина на устата и в сърцето.

Мысли на каждый день года

Превод: прот. Божидар Главев

Други статии от същия раздел:

Други статии от същия автор:

module-template10.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти