Вход

Православен календар

„Образ на покаянието те имаме, всепреподобна Марие, Христа моли по време на Поста и нам да го дарува, та с вяра и любов тебе в песни да възхвалим.”

Утреня, светилен, глас 3
Неделя 5-та на Великия пост. Преп. Мария Египетска

Как вярната, изпълнена с правосъдие столица стана блудница! В нея правда обитаваше, а сега – убийци (Ис. 1:21)

 

2012181446

Чуден въпрос, изразяващ силно недоумение поради необичайността на събитието – по какъв начин верният и пълен с правосъдие град, в който правдата намирала пристан, станал блудница и жилище на убийци? Защото не е ли достойно за горчиво удивление това, че целият град след чистотата на вярата паднал в нечистотата на блуда, както е странно и това, когато една душа утвърдена във вярата се обръща наново към блуда на неверието?

Към кое време се отнася това обвинение, ако не към времето, когато този град, като станал раб лукав и прелюбодеен, убил слязлата от небето и упокоила се в него Правда – нашия Господ Иисус Христос? Удивлението се увеличава и необичайността става по-голяма и от това, че точно когато се явила Правдата, неправдата се преумножила. И това направил градът, който не познал и не приел здравото учение за правосъдието, защото такова е значението на думите „изпълнена с правосъдие”.

Подобава да се отбележи, че неверието е майка на блуда. Защото вярващият, че Бог е навсякъде, присъства при всяко събитие, близо е при всяко действие и вижда сърдечните движения, нима ще допусне в себе си лош помисъл или ще извърши зло дело? И обратното – предполагайки, че Бог не вижда или не се грижи за случващото се, хората се устремяват към нечестиви дела.

Но някога за Църквата (дано само това не бъде казано за нашата Църква) било казано: „Как верният град Сион стана блудница?” – когато тази столица, като отхвърлила словото на вярата, с което в началото била уневестена по преданието на отците, бидейки представена „на Христа като чиста девица” (2 Кор. 11:2), приема много и най-различни словесни семена от осквернилите светостта на тайнствата и посеялите нечестиви учения разтляващи душите.

Но и за нея справедливо ще бъде казано: „Как верният град Сион стана блудница?” Защото светите ангели, на които е поверена охраната на Църквата, знаят предишното и наблюдават настоящето, с удивление ще кажат за тях: „Как верният град Сион стана блудница?” Блудница, която със своите блудодеяния е насъбрала убийци, убийци не на тела, а на души, които с хитрост и измама отнемат живота на простите хорица и като с меч със своето слово с помощта на светска мъдрост изтънчена до правдоподобие, нанасят смъртоносни рани.

Толкование на пророка Исаию

Превод: прот. Божидар Главев

Други статии от същия раздел:

module-template14.jpg

 

 

Видеоколекция

2018 04 08 15 38 03
О.  Даниил Сисоев:
В един Бог ли вярват
християните и мюсюлманите

Модернисти